Agnar

Agnar GjelsvikEin kar - Ein gitar

Agnar spelar på alle strengane og leverer allsidig musikk til festen!

Skal du ha eit arrangement og treng musikk så ta kontakt.


Etter mange år som hobbymusikar og spelejobbar rundt omkring, er det gode erfaringar å ha med når festen skal toppast. Ein musikalsk blanding av gammalt og nytt, på engelsk og norsk passer til det meste.


"Biografi":

Det har opp i gjennom åra blitt mange bandnamn å halde styr på, her i nokenlunde kronologisk rekkefølgje:

Black Ocean Band, Single Sideband, Frozen Fruit, The Chance, No Name, Festlandsrevyen, Jimi Hundrings, White boys playing the blues, Vito/Vi2, Firerbandet, ViMenn, Vi3, ...