Vi3

Vi3

Er ein trio basert på Vi2, men med den eminente Steinar Vie i tillegg. Han trakterer sang, gitar og ikkje minst er han kjent for si flotte handtering av munnspelet.